Yhteiskehittäminen julkisella sektorilla: palvelumuotoilua joustavasti LeanLabia hyödyntäen

Case Digi- ja viestintävirasto (DVV)

Kun julkisia palveluita digitalisoidaan, on erittäin tärkeää varmistaa, että lopputulema on laadukas ja tuo käyttäjille aitoa arvoa. Kun valtiovarainministeriö on listannut julkisten palvelujen digitalisaation periaatteet, niistä ensimmäinen on “Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti”.  

Suomi.fi-käyttäjäyhteisö on yksi tärkeä tapa varmistaa, että tämä periaate toteutuu.

LeanLab-alustalla toimiva yhteisö perustettiin syksyllä 2017 tukemaan Suomi.fi-palvelun käyttäjälähtöistä kehittämistä. Yhteisön jäsenkunta muodostuu 200 kansalaisesta eri alueilta, opiskelijoista eläkeläisiin. Digi- ja viestintävirasto hallinnoi yhteisöä yhdessä Digitalistin asiantuntijoiden kanssa.

Yhteisöä hyödynnetään monenlaisiin tarpeisiin aina strategisten tavoitteiden linjauksista verkkopalvelun yksityiskohtien A/B-testaukseen. Erilaiset osallistamisen työkalut mahdollistavat laadukkaat lopputulemat sekä osallistujille mielekkään kokemuksen. Joillekin jäsenille on luontevaa jakaa ajatuksia verkkokeskusteluissa, kun taas toiset pitävät valmiiden vaihtoehtojen arvottamisesta.

LeanLab-yhteisö osana palvelumuotoiluprosessia

Suomi.fi-palvelua kehitetään ketteriä menetelmiä käyttäen ja yhteisön jäseniä otetaan mukaan joustavasti eri vaiheisiin, lyhyelläkin varoitusajalla. Tyypillisesti ensimmäisessä vaiheessa käyttäjien ajatuksia ja toiveita kartoitetaan kyselyn ja keskustelun avulla. Sen jälkeen kerätään ideoita ja annetaan muutamia toteutusvaihtoehtoja jäsenille arvioitaviksi. Lopuksi yhteisöläiset voivat antaa palautetta valmiista ratkaisusta. Esimerkiksi Suomi.fi-palvelun etusivua arvioitiin ja kehitettiin yhdessä käyttäjien kanssa useammassa vaiheessa.

Suomi.fi-palvelu kattaa monia erilaisia julkisia palveluita, ja siten se sisältää suuren määrän alansa erityisasiantuntijoiden tuottamia yksityiskohtaisia sisältöjä eri teemoista. Sisältöjen tuottaminen kansalaisille helposti ymmärrettäväksi vaatiikin joskus erittäin huolellista työtä, ja tässä työssä palvelun potentiaalisten käyttäjien antama palaute on avainasemassa. Yhteisön työkalujen avulla on otettu kansalaisia mukaan esimerkiksi arvioimaan testamentteihin ja sosiaaliturvaan liittyvien tekstien selkeyttä sekä auttamaan eri osioiden nimeämisessä ymmärrettävästi.

Yhteisöä käytetään rinnakkain ja yhdessä muiden menetelmien kanssa. Esimerkiksi suunniteltaessa käyttäjätestauksia yhteisöä on hyödynnetty esitutkimukseen ja keskeisten teemojen määrittämiseen. Palvelumuotoilu- ja laadullisen tutkimuksen hankkeissa yhteisö on ollut oiva paikka validoida tehtyjä havaintoja ja johtopäätöksiä kattavalla käyttäjäjoukolla. Yhteisöstä on myös rekrytoitu osallistujia syvähaastatteluihin ja työpajoihin.

LeanLab-yhteisön hyödyt

LeanLabin hyödyntäminen palvelumuotoilussa on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta. Kyselyn tai keskustelun toteutus on vaivatonta ja tulokset saa jopa muutamassa päivässä.

LeanLab-yhteisö on myös auttanut meitä osallistamaan palvelujen käyttäjiä laajemmin koko Suomessa, verrattuna perinteisiin laadullisiin ja palvelumuotoilun menetelmiin. Laajempi osallistujajoukko on samalla mahdollistanut eri käyttäjäryhmien välisten erojen tarkastelun. Yhteisö tuo eniten arvoa, kun sitä yhdistää muihin palvelumuotoilun menetelmiin.  

Erityisesti kun on kyse julkisista palveluista, on olennaista, että palvelun käyttäjät saavat aidon vaikutusmahdollisuuden kaikissa olennaisissa palvelukehityksen vaiheissa. LeanLab-yhteisöpalvelu on konkreettinen tapa varmistaa, että uusien palvelujen tavoitteet saavutetaan käyttäjien ääntä kuunnellen.

https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet?p_p_id=56_INSTANCE_SSKDNE5ODInk&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_SSKDNE5ODInk_languageId=en_US

Link to picture:
https://digitalist.global/talks/using-leanlab-as-part-of-service-design-case-digital-and-population-data-services-agency/

Miten hyödynnät LeanLab -yhteisöjä? Tässä on ilmainen opas!
Lataa Tästä

Kokeile LeanLabia ILMAISEKSI!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.