LeanLab-yhteisön avulla ketteryyttä ja mielenrauhaa tuotekehitykseen

Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä edetään usein kiireessä, ja huomioon pitää ottaa monia eri asioita. Kun erilaisia vaatimuksia ja toiveita tulee eri puolilta niin organisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin, ja lanseerauksen deadline lähenee, palvelukehityksessä edetään yllättävän usein mutu-tuntumalla tai oman pienen tiimin ideoihin ja ajatuksiin nojaten.

Kun kehitysprosessi rullaa vauhdilla eteenpäin, ajatus asiakkailta kysymisestä tuntuu monesti työläältä. Vaikka ajatus asiakaslähtöisyydestä on hyvä ja tavoiteltava, asiakkaiden löytäminen ja tavoittaminen asiakasymmärryksen rakentamiseksi voi tuntua vaikealta ja hitaalta. Lisäksi tulisi suunnitella oikeat kysymykset, joilla saadaan relevantti ymmärrys asiakkailta. Joskus konseptin kehityksessä voi jopa tuntua riskiltä kysyä asiakkaiden mielipidettä, kun kehitysjuna on kulkenut pitkän matkaa ja takaisinpäin palaaminen romuttaisi aikataulusuunnitelmat. Voi myös käydä niin, että tutkimusraportti käsissä herääkin enemmän lisäkysymyksiä kuin mitä yksittäinen tutkimus on tuonut vastauksia. Asiakkaiden uudelleen tavoittaminen on usein liian työlästä ja hidasta.

LeanLab-asiakasyhteisö on ollut monelle organisaatiolle vastaus näihin tuote- ja palvelukehityksen haasteisiin. Yhteisössä on joukko asiakkaita (ja toki osa voi olla myös ei-asiakkaita) jatkuvasti valmiina kertomaan omista tottumuksistaan, toiveistaan ja haasteistaan sekä ottamaan kantaa yritykseen/brändiin liittyviin suunnitelmiin ja ideoihin. Yhteisö palvelee tuote- ja palvelukehitystiimejä niin kevyissä ja nopeissa A/B-testauksissa kuin asiakkaiden tuntoja syväluotaavissa ja asiakasempatiaa rakentavissa laajemmissa insight-kokonaisuuksissa. Testattavan materiaalin tai idean ei tarvitse olla vielä lähellekään valmis - mitä keskeneräisempiä ajatuksia ja suunnitelmia yhteisöläiset kommentoitavakseen saavat, sitä vahvemmin he tuntevat olevansa aidosti mukana yrityksen suunnittelupöydissä. Mikään asia ei ole liian pieni asiakkailta kysyttäväksi.

Missä vaiheessa ja miten osallistaa asiakkaita?

Henry Fordin klassinen toteamus pitää asiakkaiden osallistamisessa erinomaisesti paikkansa: jos ihmisiltä olisi kysytty, autoa ei olisi koskaan keksitty, vaan olisi tehty nopeampia hevosia. Asiakkaiden osallistaminen täytyykin tehdä harkitusti ja hallitusti oikeissa tuote-/palvelukehityksen vaiheissa. Asiakkaat harvemmin tuottavat suoraan arvokkaita uusia ideoita, vaan ideointityö tulee tehdä omassa organisaatiossa tai omien kumppanien kanssa - kuitenkin tiukasti asiakkaiden käyttäytymiseen, toiveisiin, motivaatioihin ja emootioihin nojaten.

Tuote-/palvelukehitysprosessissa ideaalit hetket osallistaa asiakkaita yhteisön avulla ovat

1. Aivan aluksi. “Syväsukellus” asiakkaiden arkisiin toiveisiin, haasteisiin ja käyttäytymisen motiiveihin antaa pohjan aitoon asiakastarpeeseen vastaavan tuotteen/palvelun kehittämiselle. Pohjalla on varmasti jo jonkin verran asiakasymmärrystä, jota voidaan validoida ja lisäksi avoimin mielin kerätä uutta ymmärrystä.

Varsinaisista ideoista ja konseptoinnista on kuitenkin vastuussa yritys ja sen tuote-/palvelukehityksen kumppanit. Empatiavaiheen jälkeen on syytä ottaa ohjat joksikin aikaa omiin käsiin.

2. Konseptin testaaminen ja edelleen kehittäminen. Kun markkinoille tuotavasta tuotteesta tai palvelusta on olemassa jonkinlaisia alustavia kuvauksia, on hyvä ottaa taas asiakkaat mukaan ja hakea yhteisöstä alustavat arviot, kommentit ja jatkokehitysideat. Asiakkaiden kanssa yhdessä voidaan hioa konsepti toimivaksi.

Sitten on taas aika kiittää asiakkaita ja vetäytyä viimeistelemään konseptointi omin voimin.

3. Ennen lanseerausta on hyvä hetki kutsua yhteisö vielä kerran koolle. Konseptin viimeisessä validoinnissa ei pitäisi enää tulla suuria yllätyksiä tai lanseerauksen esteitä, mutta esimerkiksi markkinointiargumentteja on hyvä muotoilla ja terävöittää yhteisöstä saatavan ymmärryksen avulla. Yhteisö toimii myös mainiona alustana digitaalisten palvelujen beta-testaukseen. 
Yhteisöläisille on erittäin mielenkiintoista ja mielekästä olla uuden tuotteen tai palvelun kehityksessä mukana useassa eri vaiheessa - näin he kokevat olevansa mukana mielenkiintoisessa tarinassa. Tutkimuksemme mukaan suuri osa asiakasyhteisöihin osallistuneista saa sekä itse uusia ideoita osallistumisesta että vahvistaa suhdettaan yhteisöä ylläpitävään yritykseen/brändiin. 

Yrityksille LeanLab-kehitysyhteisö mahdollistaa ketterän kehittämisen, vaivattoman asiakkaiden osallistamisen sekä mielenrauhaa. Suora ja rikas dialogi asiakkaiden kanssa on myös auttanut useaa organisaatiossa löytämään yhteisen kielen - ja mikä parasta, tuo kieli on samalla myös asiakkaan ääni.

Miten hyödynnät LeanLab -yhteisöjä? Tässä on ilmainen opas!
Lataa Tästä

Kokeile LeanLabia ILMAISEKSI!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.