Miten hyödynnät LeanLab -yhteisöjä? Lataa täältä opas!
Lataa Tästä

MTV

Asiakasyhteisö kehittää parempia digitaalisia käyttökokemuksia ja kasvattaa tilaustuloja

Haaste:

MTV on suomalainen mediayhtiö, jonka kanavat tavoittavat yli 4 miljoonan yleisön viikoittain. MTV digitaalisen kehitystiimin haasteena on miten integroida käyttäjä-ääni tiiviimmin ketterän kehityksen prosesseihin. Kasvokkain tehdyt haastattelut olivat kalliita sekä auttamattomasti liian hitaita, jolloin tulokset eivät ehdi ketterän kehityksen sprintteihin mukaan.

Ratkaisu:

MTV perusti LeanLab-tiimin kanssa 800 jäsenen asiakasyhteisön, jota ryhdyttiin heti osallistamaan niin pienten kuin suurempienkin päätösten tekoon. Yhteisö on otettu erittäin aktiiviseen käyttöön eri tiimeissä ja se on täyttänyt MTV:n odotukset:  

- Kynnys käyttäjien osallistamiseen on madaltunut selvästi - asiakkaita osallistetaan ideoiden kehittelyyn viisi kertaa aiempaa useammin. Tämä on johtanut parempaan päätöksentekoon ja mahdollistanut keskittymisen juuri asiakkaille tärkeimpiin asioihin. 
- Päätökset perustuvat selvästi aiempaa vahvempaan tietoon. Ratkaisuissa nojataan nykyään useissa tapauksissa 800:n eri asiakasryhmiä edustavan käyttäjän mielipiteisiin verrattuna pienen paikallisen käyttäjäjoukon haastattelemiseen. 
- Nopea ja ketterä osallistamisen alusta on vähentänyt asiakkaiden osallistamiseen tarvittavaa aikaa huomattavasti, useista viikoista muutamiin päiviin. 
- LeanLab-osallistamisohjelma tuottaa todennettavia tuloksia asiakaskokemuksen mittareissa,  Esimerkkinä yli 10 %:n parannus verkkosivuston NPS- ja asiakastyytyväisyysmittareissa. Mittarien kehitys heijastuu myös parempaan asiakaspitoon ja sitä kautta tuloksellisuuteen. 

“LeanLab sopii täydellisesti ketterään ja nopeatempoiseen kehitystyöhön organisaatiossamme ja se on tehnyt meistä selvästi asiakaslähtöisempiä. LeanLab-yhteisö on rento kohtaamispaikka, jossa voimme keskustella asiakkaiden kanssa uusista ideoista sekä palvelujen kehityskohteista ja yhdessä kehittää palveluita tuomaan asiakkaille entistäkin enemmän arvoa. Asiakasyhteisö on oiva tapa parantaa digipalvelujen ja asiakaskokemuksen kehitysinvestointien ROI:ta.” 
  
Jan Rosnell, Service Design Lead, MTV Oy

Kokeile LeanLabia!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
The default text for the creeping popup.
Button