Digitalist Group

Yhteisten arvojen luominen henkilöstön kanssa

Haaste:

Digitalist Group on muodostunut viidestä eri yrityksestä. Jokaisella näistä yrityksistä on oma erityinen osaamisalueensa asiakaskokemuksen innovoinnin saralla asiakaskokemuksen mittaamisesta brändien kehittämiseen ja teknologisiin ratkaisuihin. Matkalla kohti yhtä yritystä ja kulttuuria Digitalistin johtoryhmä haluasi katsoa koko henkilöstön mukaan keskustelemaan yrityksen toimintatavoista ja arvoista.

Group of smiling people

Ratkaisu:

Perustimme LeanLab Campfire™ -verkkoyhteisön, johon kutsuimme koko henkilöstön pohjoismaista Pohjois-Amerikkaan jakamaan ajatuksia Digitalistin arvoista ja yrityskulttuurista - millaisena nykytilanne näyttäytyy, mitä itse kukin henkilökohtaisesti pitää tärkeänä ja mitä yrityskulttuurilta ja arvoilta odotetaan ja toivotaan.

Yhteisössä esiin tulleita ideoita jalostettiin eteenpäin kasvokkaisissa ja virtuaalisissa työpajoissa eri maissa tavoitteena konkretisoida sitä, miten arvot ja yrityskulttuuri näkyvät tai voisivat näkyä jokapäiväisessä työskentelyssä ja toimintatavoissa niin yrityksen sisällä kuin myös yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Loppututulemana luotiin visualisoidut arvojulisteet, jotka ripustettiin näkyville jokaiseen Digitalistin studioon kuvaamaan yhteisiä arvoja, yksilöjen moninaisuutta ja osaamisemme kulmakiviä. Jaetut arvot vietiin myös osaksi organisaation prosesseja rekrytoinnista myyntiin ja palkitsemiseen.

Miten hyödynnät LeanLab -yhteisöjä? Lataa täältä opas!
Lataa Tästä

Kokeile LeanLabia!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
The default text for the creeping popup.
Button