CSSC

Jäsenyhteisö tulevaisuuden strategian tukena

Haaste:

CSSC on Britannian julkisen sektorin työntekijöille suunnattu jäsenorganisaatio, jolla on yli 160 000 jäsentä. CSSC tukee työntekijöiden tervettä ja aktiivista elämäntapaa. Haasteena tällä lähes 100 vuotta vanhalla organisaatiolla on ajan tasalla olevan ja relevantin palvelutarjooman varmistaminen markkinoilla. CSSC tarvitsi tuoretta ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja odotuksista pystyäkseen päivittämään palveluiden tuoteportfolionsa kilpailukykyiseksi.

Ratkaisu:

Tiimimme suunnitteli ja toteutti CSSC:lle asiakasyhteisöohjelman, joka toi CSSC:n markkinoinnin, tuotekehityksen ja jäsenpalvelut tiiviiseen vuorovaikutukseen 200 asiakkaan kanssa 2 viikoksi. Keskustelujen, päiväkirjojen, valokuvagallerioiden ja kyselyjen avulla autoimme CSSC:tä rakentamaan ymmärrystä ja oivalluksia, ideoimaan uusia palveluaihioita ja validoimaan tuote- ja palveluideoita asiakkaiden kanssa. 

LeanLAb-yhteisöjakson päätteeksi fasilitoimme 2-päiväisen työpajakokonaisuuden, johon osallistuivat tärkeimmät CSSC:n sisäiset sidosryhmät. Lopputulemana oli kolmen vuoden tiekartta toimenpiteille, joilla uusi tuoteportfolion tavoitetila voidaan konkreettisesti saavuttaa. 

"LeanLab-tomintatapa on aidosti asiakaslähtöinen ja tulevaisuuteen katsova, se pakotti meidät eläytymään asiakkaidemme maailmaan ja huomioimaan alaan vaikuttavat trendit. Jäsenet osallistuivat yhteisön tehtäviin aktiivisesti ja fasilitoitu työpaja oli ratkaisevan tärkeä yhteistyössä, jonka tavoitteena oli yhteisen käsityksen muodostaminen ja kaikkien osapuolten sitouttaminen. LeanLab-ohjelma tuotti meille selkeän tiekartan ja auttoi meitä varmistamaan kilpailukykymme myös tulevaisuudessa.” 

Mark Harris, Commercial Director, CSSC Sports and Leisure

Miten hyödynnät LeanLab -yhteisöjä? Lataa täältä opas!
Lataa Tästä

Kokeile LeanLabia!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
The default text for the creeping popup.
Button