Posti

Co-creation och gamification ger nytt belöningsprogram för brevbärare

Utmaning:

Posti är Finlands nationella posttjänst, med uppdraget att leverera post och paket lönsamt på en hårt konkurrensutsatt marknad. Posti ville utveckla ett gamifierat belöningsprogram i ett försök att öka engagemanget och minska omsättningen bland de ofta deltidsanställda brevbärarna. Posti ville erbjuda anställda mer transparens i arbetet, hjälpa dem genom sin inlärningsperiod och erbjuda konkret belöning för förbättrad prestation och lagarbete.

Lösning:

För att testa och förbättra Postis belönings-koncept gjorde vi ett pilottest med en utvald grupp brevbärare och en separat kontrollgrupp. Som del av piloten skapade vi ett digtalt LeanLab-community för att samla in feedback från testdeltagarna. LeanLab-communityn var ett snabbt och enkelt sätt att förbättra Posti’s koncept med verkliga användarinsikter.