OP Bank

Förbättra konceptutveckling hos en nordisk bank.

Utmaning:

Finlands ledande finansiella institution ville involvera sina kunder mer i utvecklingen av ett nytt servicekoncept. De bad LeanLab inrätta en online-community för att utforska ett antal relativt privata och potentiellt känsliga ämnen.

Lösning:

Vi inrättade ett online-community för att utforska dessa privata och lite känsliga ämnen som skulle varit svåra att ta upp i vanliga fokusgrupper. Under en vecka delade 60 deltagare med sig av sina berättelser och erfarenheter i både enskilda diskussioner samt gruppdiskussioner. LeanLab illustrerade huvudteman genom att utveckla fem kund-personas, som hjälpte till att bedöma relevansen av olika konceptidéer.

“LeanLabs community-strategi är ett fantastiskt nytt sätt att synka med våra kunder. Det kundsamarbetet ger oss nya perspektiv och insikter som tillför verkligt värde genom att hjälpa oss utvecklas i takt med marknaden."

- Paula Ylisassi, Business Development Manager at OP Bank