Digitalist Group

Medarbetare utvecklar företagets gemensamma kärnvärden tillsammans

Utmaning:

Digitalist Group är en sammanslagning av fem olika företag, där var och ett fokuserar på olika aspekter av CX-innovation, från kundinsikt och design till tech och varumärke. Genom att sammanfoga dessa kompetenser skapar Digitalist Group ett mer balanserat helhetserbjudande vilket ger förutsättningar att kunna ta sig an flera kundutmaningar. För att få med sig alla delar av företaget och underlätta förändring ville Digitalist Groups ledningsgrupp involvera alla medarbetare i en dialog för att tillsammans skapa en gemensam vision och fastställa företagets kärnvärden.

Lösning:

Vi skapade LeanLab Campfire™, ett online-community för alla anställda inom Digitalist Group, från Norden till Nordamerika, för att dela tankar och idéer om vad som gör en bra företagskultur och hur detta tar sig i uttryck i det dagliga arbetet. Idéerna utarbetades vidare i digitala och fysiska workshops med olika team för att precisera hur kärnvärden bör återspeglas i vardagliga beteenden och handlingar.

Arbetet visualiserades sedan på "Value Manifesto"-affischer som sattes upp i alla Digitalist Group studios för att cementera och fira de nya delade, samskapade kärnvärdena. Företagets “Value Manifesto” - kärnvärden och beteenden - har numer bäddats in i alla processer, från rekrytering och utvärderingar till dagligt samarbete, vilket i slutändan hjälper företagets kunder att lyckas.