CSSC Sports & Leisure

Positionering inom den hårt konkurrensutsatta sport- och fritidsbranschen.

Utmaning:

CSSC är en brittisk ej vinstdrivande förening med över 160 000 medlemmar. Organisationen hjälper offentliga anställda att hålla en sund och aktiv livsstil. Utmaningen för den nära 100 år gamla organisationen är att upprätthålla ett relevant erbjudande och positionering på den mycket konkurrensutsatta sport- och fritidsmarknaden. CSSC ville förstå förändrade kundbehov och trender, samt förvandla dessa insikter till strategiska och taktiska handlingspunkter för olika team inom organisationen.

Lösning:

Vi skapade ett LeanLab kund-community som kopplade ihop över 200 CSSC-medlemmar direkt till organisationens marknadsförings- och produktteam. Genom en intensiv aktivitetsperiod på två veckor, med diskussioner, dagböcker, fotogallerier och enkätundersökningar, hjälpte vi CSSC att upptäcka nya användarinsikter, skapa nya idéer, samt validera olika förslag direkt med sina medlemmar i communityn.


För att gå från insikt till handling faciliterade vi en tvådagars-sprint med CSSC för att utveckla en treårsplan med konkreta åtgärder som hjälper CSSC att förverkliga sin nya uppdaterade vision.

"Digitalists metod är helt och hållet kund- och framtidsinriktad, vilket tvingar oss att tänka på vår verksamhet ur våra kunders perspektiv, samt på de viktigaste trenderna som påverkar vår bransch. LeanLab-communityn fick stort deltagande från våra medlemmar och tvådagars-workshopen med vår personal var mycket viktig för att samla kundkunskap och få allas engagemang i de viktigaste ämnena. Programmet gav verkligen tydlighet till vår plan och hjälper oss att framtidssäkra vår verksamhet."

- Mark Harris, CSSC Sports and Leisure Commercial Director