A-lehdet

Insikts-community för att vinna mer tid med prenumeranter och annonsörer

Utmaning:

A-lehdet är en pionjär inom medieinnehåll, e-handel och tillväxtmarknadsföring i Finland. För att behålla sin skarpa position i det föränderliga medielandskapet önskade A-lehdet ett flexibelt och effektivt sätt att få kontakt med sina läsare för att utveckla bättre redaktionellt och kommersiellt innehåll.

Lösning:

Vi bjöd in 2 500 läsare av A-lehdets olika medieplattformar, on- och offline, till en digital kund-community. Med AdX™ kampanjmätningar kan försäljningsteamen kvantifiera värdet av sitt annonslager, i print, native och digitalt, för annonsörer. LeanLab-communityn ger dessutom inte bara reklaminsikter, utan hjälper även A-lehdet att utveckla nytt redaktionellt innehåll för print och web.